Strona przekierowująca na właściwy adres serwer systemu WWW Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego.
Serwis ten zawiera wszystkie informacje ze starego Portalu BUŚ

Jeśli w ciągu 30 sekund nie nastąpi automatyczne przeniesienie, prosimy o kliknięcie na adres:

Nowy portal WWW BUŚ